כופר מס – תשלום כופר בעבירות מס

23 מאי 2019

כופר מס

כופר הוא מונח שבדרך כלל נקשר לאירוע חטיפה פלילי, שבו דורשים החוטפים תשלום כופר תמורת שחרור החטוף. יחד עם זאת, למילה כופר ישנה משמעות ברורה שניתן למצוא לה משמעות שונה בהקשרים אחרים, ואחד מהם הוא ההקשר של עבירות כלכליות מול רשות המיסים, או במילים אחרות ביצוע עבירות מס. מהותן של עבירות אלה היא מניעת כספים המגיעים למדינה כמס, באמצעות רמיה. החשוד בעבירות מס יכול למנוע את הכספים האלה מהמדינה במספר צורות, ובהן:
• אי הוצאת חשבוניות מס על הכנסות
• שימוש בחשבוניות פיקטיביות כדי להגדיל את סך ההוצאות ולהוריד באופן מלאכותי את חבות המס
• הוצאת חשבוניות על חלק מן הסכום החייב במס

ישנן כמובן עוד דרכים רבות ויצירתיות לבצע עבירות מס, אך המשמעות של כולן היא שאותו חשוד בעבירות אלה, אוחז בסכום כסף שצריך להיות בידי המדינה ולא בידיו. המדובר כמובן בעבירה פלילית לכל דבר ועניין, עבירה שהעונש שלה יכול לבוא לידי ביטוי בצורת שנים ארוכות בכלא. במקרה שהעבריין נענש בישיבה בכלא, הוא יכול להמשיך ולאחוז בכסף שלקח מהמדינה, על אף שאי החזרת הכסף תוביל בדרך כלל להחמרת עונש המאסר שיוטל עליו.

המרת הליך פלילי בתשלום כופר על ידי החשוד/ נאשם

לחילופין, על מנת לקבל את הכסף בכל זאת, מציעה רשות המיסים לעברייני מיסים את האפשרות לשלם כופר בתמורה לביטול ההליך הפלילי. כופר הוא למעשה סכום כסף שמשקף את הסכום שהועלם במסגרת עבירות מס. בהתאם לראיות בתיק ולמוכנות של התביעה, יכול הכופר לייצג סכום חלקי ביחס לסכום שבהעלמתו מואשם האדם, הוא יכול להיות שווה לסכום והוא יכול להיות גבוה יותר בתצורה הכוללת את הסכום שהועלם ובתוספת קנס. האפשרות השלישית היא האפשרות הקלאסית של תשלום כופר, אם כי כאמור, לעיתים ישנם לתביעה אינטרסים שונים שבגינם היא עשויה להתפשר על גובה הכופר, ולהעדיף לקבל חלק מהסכום ולא לוותר על כולו.חף מפשע

הגדרת גובה הכופר בחוק אל מול גובה הכופר הנהוג

אחרי שאמרנו את זה, חוקי המס השונים מגדירים את הסכום המקסימלי שניתן לגבות ככופר, אך אינם מגדירים סכום מינימום. על פי היסטוריית החלטות וועדת הכופר, ניתן לזהות קו מנחה שעל פיו פועלת רשות המיסים, קו מנחה המגדיר את גובה הכופר בכ- 30% מסכום המס שאותו חייב עבריין המס לשלם. סכום זה יכול לגדול בצורה משמעותי, וכאמור יכול גם לכלול את כל גובה חבות המס בנוסף לקנס, אך בתוך החלטה זו מעורבים שורה של שיקולים משפטיים, אישיים וכלכליים שנלקחים בחשבון על ידי הרשויות.

המדינה מקבלת את הכסף, והחשוד משתחרר לחופשי

מאחר והעקרון הוא ברור: קבלת הסכום שמגיע למדינה בתמורה להקלה בעונש או פטור מהליך פלילי לחלוטין,עקרון הכופר רלוונטי ומופיע בכל אחד מחוקי המס לרבות פקודת מס הכנסה, חוק מע”מ, חוקי מיסוי מקרקעין, פקודת המכס, פקודת מס קנייה וחוק מס רכוש וקרן פיצויים. במידה וביצעתם עבירות מס על פי כל אחד מהחוקים או סוגי המס הללו, תוכלו “ליהנות” מהאפשרות של תשלום כופר בתמורה לביטול ההליך הפלילי, בהתאם לשיקול הדעת של רשות המיסים והתביעה.

הגשת בקשת כופר מס בשלבים השונים של ההליך המשפטי

בקשת הכופר היא בקשה המוגשת על ידי החשוד או הנאשם לועדת הכופר, והיא יכולה להיות מוגשת בכל שלב של ההליך הפלילי, החל משלב החקירה, דרך השלב של גיבוש כתב האישום בפרקליטות וכלה בשלב שלאחר הגשת כתב האישום. לשלב בו מוגשת בקשת הכופר ישנה חשיבות רבה, שכן תזמון זה משפיע על זהותה של היחידה הבוחנת את הבקשה ומקבלת את ההחלטה האם לקבלה. בשלב החקירה, תהיה זו היחידה החוקרת שתבחן את הבקשה ותעביר אותה לוועדת כופר ייעודית. בשלב גיבוש כתב האישום, החלטה זו נתונה לפרקליטות, ובשלב שלאחר הגשת כתב האישום, ההחלטה על קבלתה או אי קבלתה של בקשת כופר היא החלטה המתקבלת על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

סט שלם של שיקולים בבחינת בקשות כופר

כאמור, המניע המרכזי לעצם קיומו של הליך הכופר, הוא האפשרות של רשויות המס לגבות את המס שחייב החשוד או הנאשם. יחד עם זאת, קבלתה או אי קבלתה של בקשת כופר הוא עניין מורכב שבמסגרתו נבחנים שורה של פרמטרים. בפועל, לא קיימת רשימה רשמית וסגורה של פרמטרים הנלקחים בחשבון בבחינת בקשת הכופר, אך ניתן למנות מספר פרמטרים מרכזיים כאלה, לרבות פרמטרים נוספים שנלקחים בחשבון:
• אי הכתמת שמו של החשוד כעבריין פלילי
• צמצום עלויות הטיפול בעבירות מס
• הפחתת עומס ממערכת המשפט
• מצב הראיות בתיק
• חומרת העבירה
• מידת המעורבות של החשוד בדבר העבירה
• הרשעות קודמות ותשלומי כופר קודמים
• מצב אישי ותלות של בני משפחה אחרים בחשוד
• עניין ציבורי
• הצורך בהרתעה בענף הספציפי
• ביצוע העבירה לכאורה על ידי בעל תפקיד
• חלקה של עבירת המס בתוך מכלול שלם של עבירות שאולי נעשו במקביל

 

כופר מס – שיקול השמירה על פרטיות – אינו רלוונטי כיום

בעבר, היו עברייני מס בוחרים בערוץ של הגשת בקשת כופר, בנוסף לסיבות המובנות מאליהן של ביטול ההליך הפלילי, גם לאור העובדה ששמם לא היה מתפרסם ברבים, בניגוד להליך משפטי שפתוח לעיון הציבור על כל פרטיו. מניע זה היה חזק במיוחד בקרב עברייני מס שמוניטין הוא נכס חשוב ומרכזי עבורם, וכל פרסום שלילי שכזה עלול להוביל לפגיעה משמעותית בעסקיהם. כיום, בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון, שמם של עברייני מס שלגביהם התקבלה החלטה על תשלום כופר, מתפרסם באתר רשות המיסים במסגרת החלטות וועדת הכופר, כך שפרטיות היא כבר לא מניע רלוונטי לבחירה בערוץ זה.

האם כדאי לשלם כופר מס כשאתם בטוחים בצדקתכם?

לבסוף, נשאלת השאלה האם עליכם לפנות לערוץ של הגשת בקשת כופר במידה ואתם בטוחים בצדקתכם, והתשובה היא שאין תשובה חד משמעית. כל החלטה כזאת צריכה להתקבל בסיוע מקצועי של עורך דין מיסים שיודע לספק לכם הערכה מושכלת של הסיכויים בתיק. יחד עם זאת, חשוב להבין שמדובר בהמלצה המבוססת על הסתברות בלבד. לעולם לא תוכלו להיות בטוחים האם תוכלו להוכיח את צדקתכם, והאם אתם מעריכים נכונה את האופן בו החוק רואה את התנהגותכם.

החלטה שצריכה להתקבל בסיוע איש מקצוע ובצורה רציונלית ולא רגשית

העקרון הפשוט אומר שישנם מקרים בהם עדיף להיות חכם מאשר צודק. גם אם אתם מרגישים שנעשה לכם עוול בעצם זה שחושדים בכם בהעלמת מס, וגם אם אתם רואים את הדברים בצורה שונה מרשות המיסים, ייתכן מאוד שכדאי “לסגור את הסיפור” באמצעות ערוץ הכופר ולהניח את כל הסיפור מאחור. כדאיות זו יכולה לבוא לידי ביטוי ברמה האישית והנפשית שלכם, שכן מדובר בהליך מתיש, מדאיג ורצוף בפחדים, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי ברמה הכלכלית הן סביב עלויות ההליך המשפטי והן סביב הסנקציה הכלכלית שעלול בית המשפט להטיל עליכם. כאמור, החלטה כזאת, ראוי שתתקבל בליווי עורך דין מקצועי המתמחה בתחום עבירות המס.

עוד מאמרים בנושא
כתובתינו
מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
03-609-6467
או התקשרו לנייד: 050-7637376
פקס
1533-6096467
דואר אלקטרוני
office@acs-law.co.il
2023 © כל הזכויות שמורות

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם