סיכום פסקי דין – חשבוניות פיקטיביות

10 נובמבר 2019

חברה לניהול חשבונות הגישה חשבונית פיקטיבית והשמיטה חשבונית מס אחרת בדוח מע"מ. היא תפצה את בעל העסק אותו היא מייצגת.

אל בית המשפט השלום בבאר שבע הוגשה תביעה על ידי בעל בית דפוס בגין רשלנות מקצועית נגד החברה שהייתה אחראית על כל הנושא של הנהלת החשבונות שלה. הוא טען כי החברה השמיטה חשבונית מס בדוח אותו היא הגישה למע"מ ומנגד הגישה חשבונות פיקטיביות. בית המשפט סבר וקבל את התביעה ואף חייב את החברה בתשלום של כ – 74,000 ₪.

רקע עובדתי

בעל בית דפוס הפקיד את מלאכת ניהול החשבונות בידיה של להנהלת חשבונות.  חברה זו העניקה לו את השירות של ייעוץ מס וכן של הנהלת החשבונות של העסק. במסגרת השירות היא אף הגישה את כל הדוחות למע"מ ולמס הכנסה כפי המקובל. אחד הדוחות אותה הגישה החברה היה דוח לקוי ובעקבות כך לא קבל בעל בית הדפוס החזר מס שהגיע לו על סך מעל 90,000 ₪. מדובר היה בחשבונית שעמדה על סך של מעל 600,000 ₪.

התובע טען כי מחדל זה התברר לו רק למפרע, ממש במקרה, כאשר היה עליו להגיש הצהרת הון ואז הוא איתר את החשבונית שנשארה בקלסרים של הנהלת החשבונות של החברה. מיד הוא פנה אל החברה שניהלה את החשבונות והסב את תשומת ליבם לעובדה כי חשבונית זו לא הוגשה. מנהל החברה ענה לו כי הוא יפנה אל רשויות המס ויגיש את החשבונית תוך דרישה כי בעל העסק יקבל את החזר המס כפי שמגיע לו על פי חוק.

כמו כן אמר לו מנהל החברה להנהלת החשבונות כי אם הוא לא יקבל את החזר המס כנדרש, אזי הוא יוכל לתבוע אותו בגין רשלנות מקצועית היות והא מבוטח. לאחר שהסכום ממע"מ לא הושב לידי התובע, הוא הגיש נגד החברה תביעה בגין רשלנות מקצועית על סכום של כ – 135,000 ₪.

טענות הנתבעת

החברה להנהלת חשבונות ניסתה לטעון כנגד כי בעל הסק לא העביר לה את החשבונית בזמן ומסיבה זו היא הושמטה מכלל החשבוניות אשר הוגשו. החברה טענה עוד כי היא רצתה לסייע לנישום ועל כן היא פנתה אל מע"מ בבקשה לקבלת ההחזר כאשר היא הציגה בפניהם מצג שווא על פיה לא הוגשה החשבונית בשל טעות משרדית והיא לא ציינה כי היה זה בשל רשלנות של בעל העסק אשר לא הגיש את החשבונית בזמן. על פי טענת החברה היא עשתה זאת על מנת לסייע לנישום. כי טעות משרדית של חברה להנהלת חשבונות מתקבלת יותר מבחינת המדיניות של מע"מ.

מלבד זאת טענה החברה כי גם אם תוטל לבסוף אחריות על החברה, הרי שיש להטיל על התובע אשם תורם בגובה של 100% היות וכבר חלף זמן רב מעת הוצאת החשבונית ועד שהתובע גילה כי החשבונית למעשה לא הוגשה.

הכרעה

השופט ע.ר. קבע כי האחריות להיעדר החשבונית אשר הושמטה מוטלת על הנתבעת היות והתובע מסר לה את כל החומרים אותם היה עליו למסור למע"מ ועל כן האחריות לאי דיווח על החשבונית בדוח מע"מ מוטלת עליה. כמו כן טען השופט כי המכתב אותו הוא כתב למע"מ ובהם כביכול נטל אחריות על ההשמטה, לא הוכחה בשטח ועל כן אי אפשר להסתמך עליה.

עם זאת קבע השופט כי היות ומדובר בסכום גבוה היה על התובע לשים לכך ולברר מדוע לא קבל את ההחזר.

נפסק כי הנתבעת תשלם 73,220 ₪ לתובעת בקיזוז שיעור האחריות של התובע.

כתובתינו
מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
03-609-6467
או התקשרו לנייד: 050-7637376
פקס
1533-6096467
דואר אלקטרוני
office@acs-law.co.il
2021 © כל הזכויות שמורות

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם