צו למניעת הטרדה מאיימת

2 אוגוסט 2020

צו למניעת הטרדה מאיימת

פרקו הראשון של החוק להגנת הפרטיות מעניק הגדרות שונות למונח ‘הטרדה’, כאשר כל אחת מן הפעולות הבאות עשויה להיחשב כהטרדה: מארב, בילוש או התחקות אחר פעולותיו או תנועותיו של אדם, פגיעה בפרטיותו, פגיעה ברכושו, פגיעה בשמו הטוב, איומים מסוגים שונים על פגיעה בו, יצירת קשר בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת עימו, פגיעה בחופש התנועה שלו וכן הלאה. החוק מעניק למעשה הגדרה רחבה למונח הטרדה, כאשר ככל שהפעולות הללו בוצעו ללא הסכמת הצד השני – אפילו אם מדובר בפעולות זמניות ולא ממושכות – הן עלולות להיות מוגדרות כהטרדה.

מה עושים כאשר בוצעה הטרדה?

אדם שחש כי הוא אדם אחר ביצע הטרדה נגדו, יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת. היה ובית המשפט הורה על הוצאת הצו, הוא יכול לקבוע במסגרתו כי על האדם הפוגע אסור ליצור קשר עם הנפגע בכל דרך שהיא, בין אם בפגישה פיזית ובין אם באמצעות אמצעים טכנולוגיים, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ברשתות החברתיות וכיוצא בזה. בנוסף, הצו יכול שיכלול איסור שיחול על הפוגע להימצא בקרבת מקום של הנפגע – יתכן כי עליו יהיה להתרחק ממקום מגוריו של הנפגע, ממקום עבודתו, ממקום לימודיו, או כל מקום אחר בו נוהג הנפגע לשהות.

מי יכול להגיש בקשה להוצאת הצו, ובאילו תנאים?

את הבקשה להוצאת צו המניעה יכול להגיש האדם הנפגע מההטרדה, או לחלופין – כל אדם אחר מטעם הנפגע. פירושו של דבר, עורך דין מטעם הנפגע יכול לפנות לבית המשפט מטעמו בבקשה להוצאת צו המניעה. בנוסף, גם תובע משטרתי יכול לפנות בבקשה להוצאת הצו (נניח כאשר הנפגע הגיש תלונה במשטרה), וכן רשאי לעשות זאת היועץ המשפטי לממשלה. ככלל, את הבקשה לצו ניתן להגיש בגין אחד המקרים הבאים: התרחשה הטרדה כפי שהיא מוגדרת בחוק להגנת הפרטיות; הפוגע (נגדו מתבקשת הוצאת צו המניעה) פגע בגופו של הנפגע, כלא אותו או ביצע בו עבירת מין; מהתנהגות הפוגע (נגדו מתבקשת הוצאת צו המניעה), עולה חשש סביר כי הוא מהווה סכנה ממשית או גופנית לנפגע.

כיצד מוגשת הבקשה להוצאת צו המניעה?

על מגיש הבקשה להוצאת צו המניעה (הנפגע, מי מטעמו או שאר הגורמים הרשאים לעשות כן), לפנות לבית משפט השלום, ולהגיש במזכירות בית המשפט טופס מלא של בקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת. לאחר הגשת הבקשה, יקיים בית המשפט דיון בנוגע אליה, ולאחריה יוחלט האם ליתן צו קבוע בעל תוקף שלא יעלה על חצי שנה, או צו זמני במעמד צד אחד (דהיינו – הצד הפוגע אינו נוכח בדיון). היה וניתן צו זמני, יקיים בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים תוך שבעה ימים ממתן הצו הזמני.

לפרטים וייעו

כתובתינו
מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
03-609-6467
או התקשרו לנייד: 050-7637376
פקס
1533-6096467
דואר אלקטרוני
office@acs-law.co.il
2022 © כל הזכויות שמורות

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם