האם אדם עם עבר פלילי יכול להתמנות כמיופה כוח?

16 יוני 2019

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המאפשר לאדם לקבוע במסגרתו על פי רצונותיו האישיים – מי וכיצד ינהלו את ענייניו בתחומים המרכזיים בחייו, במועד בו הוא כבר לא יהיה כשיר וצלול כדי לנהל אותם בעצמו. מדובר במסמך בעל משמעות רבה, אותו ניתן לערוך אך ורק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך על-ידי האפוטרופוס הכללי.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך ישנם מספר גורמים רלוונטיים. במסגרת זה נפרט את התפקידים של גורמים אלה, וכן את הסמכויות המוקנות להם במסגרת הליך של ייפוי כוח מתמשך.

תפקידו של הממנה 

הממנה הוא למעשה הגורם המרכזי במסגרת ייפוי כוח מתמשך. כל אדם מעל גיל 18, שהנו צלול ומבין את משמעות מעשיו רשאי לערוך ייפו כוח מתמשך, ולקבוע במסגרתו באילו תחומים הוא מעוניין להסמיך את מיופה הכוח, ומלוא התוכן וקבלת ההחלטות בייפוי כוח נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדית של הממנה.

תפקידו של מיופה הכוח 

הממנה יכול למנות בייפוי כוח מתמשך כל אדם כשיר ומעל 18 – כמיופה כוח. לרוב מומלץ למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח. בנוסף אף ניתן למנות מיופה כוח חליפי למיופה הכוח המקורי, שיחליף את מיופה הכוח המקורי אם חלילה הוא לא יהיה כשיר כדי לנהל את ענייניו של הממנה במועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. בנוסף לכך, הממנה יכול לבחור באילו תחומים הוא מעוניין למנות את מיופה הכוח, ורשאי גם למנות מיופה כוח נפרד לכל תחום. 

ישנם מקרים בהם לא ניתן למנות אדם כמיופה כוח. למשל אדם שהוכרז כפושט רגל או אדם שהוא נותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום, או שהוא מספק לממנה מגורים תמורת תשלום. כמו כן, עורך הדין אשר עורך את ייפוי כוח המתמשך עבור הממנה –לא יכול להתמנות כמיופה כוח של הממנה.

יצוין כי בנוגע לאדם שלו עבר פלילי, לא קיימת מגבלה לצורך מינויו כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך. יחד עם זאת קיים מנגנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע תפקידם של מיופה כוח, וככל ועלה חשש במסגרת בירור תלונה שנעברה עבירה פלילית על-ידי מיופה הכוח, התלונה תובא לידיעת משטרת ישראל.

תפקידו של אדם מיודע

הממנה רשאי לקבוע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, כי מיופה הכוח יידרש לדווח במועדים מסוימים על פעולותיו או החלטותיו לגורם נוסף המוגדר כ- “אדם מיודע” או לאפוטרופוס הכללי, זאת על מנת לייצר פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח. 

בנוסף הממנה רשאי לקבוע שיהיה על מיופה הכוח להמציא לאדם המיודע עותק מייפוי הכוח, וכן רשאי לקבוע כי האדם המיודע יקבל הודעה מהאפוטרופוס הכללי על כך שייפוי הכוח הופעל. בנוסף, הממנה רשאי לקבוע שהאדם המיודע יהיה רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים שנקבעו על-ידי הממנה בייפוי הכוח.

תפקידו של עורך דין 

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בישראל אך ורק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי. על עורך הדין להסביר בין היתר לממנה ומיופי הכוח על המשמעויות של ייפוי הכוח המתמשך כמו גם על החלופות הקיימות במקום עריכת ייפוי כוח וכיו”ב.

תפקידו של האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים הוא למעשה הגוף הממונה בישראל על ייפוי כוח מתמשך, אליו יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך, וכן אליו גם יש לפנות לצורך הפעלת ייפוי הכוח המתמשך. הפעלת ייפוי כוח מתמשך יהיה במועד בו הממנה חדל להבין בעניינים שקבע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. 

לחצו כאן למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך.

כתובתינו
מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
03-609-6467
או התקשרו לנייד: 050-7637376
פקס
1533-6096467
דואר אלקטרוני
office@acs-law.co.il
2022 © כל הזכויות שמורות

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם