ערעור מס

30 יולי 2019

כופר מס

ישנם מקרים רבים אשר בהם שומת המס אותה קבע פקיד השומה לנישום לא תואמת את השומה העצמי אשר אותה הגיש הנישום. אלו פונים לא אחת אל עורכי דין והם מבקשים לדעת האם אפשר לערער על שומת המס ואיך למעשה עושים את זה.
כל מי שעובד כעוסק עצמאי יודע כי לאחר שהוא מגיש את הדוח של השומה העצמית אמור פקיד השומה לאשר את השומה או לדחות אותה. אם פקיד השומה מחליט לדחות את השומה העצמית, הוא יגיש דוח מתוקן. הדוח המתוקן מכונה 'שומה לפי מיטב השפיטה'. כלומר, פקיד השומה יכול לקבוע על פי השפיטה שלו מהו סכום ההכנסה של הנישום על פי סברתו.

מתי נוקט פקיד השומה בצעד כזה?

במקרים אשר בהם פקיד השומה סובר כי ישנה סטייה מהותית בין ההכנסות וההוצאות של הנישום ביחס להצהרות אותם הוא מצהיר בשומה העצמית, הוא יכול לקבוע כי מדובר בשומה שגויה ועל כן הוא יכול להגיש שומה על פי מיטב השפיטה תוך שלוש שנים מסיום שנת המס אשר בו נמסר הדוח.
לאחר תום תקופה זו של שלוש שנים מתום שנת המס, חה על השומה חוק ההתיישנות ופקיד השומה לא יוכל יותר לחדש או לשנות את השומה על פי דעתו.
פקיד השומה אשר נוקט במהלך כזה, אמור לנמק את הסיבה שהובילה אותו לכך כי הוא יכתוב שומה חדשה. הוא חייב לתת לנישום את ההזדמנות להשמיע את טענותיו ולערער על השומה החדשה.

איך מגישים את ההשגה?

ישנם שלבים ברורים ומסודרים איך וכיצד יש לכתוב את ההשגה ומול מי יש להגיש אותה. יש לנמק באופן ברור את הסיבה לכך כי הנישום חולק על השומה החדשה אותה כתב פקיד השומה.
חשוב לציין כי הנישום יכול להגיש את ההשגה במהלך 30 יום לאחר הגשת השומה החדשה כאשר לאחר 30 יום הוא לא יכול יותר לעשות זאת.
ישנם מקרים אשר בהם יבקש הנישום להאריך את הזמן של הגשת הערעור. או אז יהיה על הנישום לנמק ולהסביר למה ומדוע הוא מבקש להאריך את הזמן. אם זה בגלל מצב בריאותי לוקי של הנישום או אי מי מבני משפחתו התלויים בו, אם זה בגלל שהות בחו"ל וכדומה.

מה קורה לאחר הגשת הערעור?

לאחר שהוגש הערעור על השומה אשר הגיש פקיד השומה, רשאים הצדדים, קרי פקיד השומה יחד עם הנישום, להגיע להסכם בדבר הסכום אשר יהיה על הנישום לשלם.
אך אם שני הצדדים לא יצליחו להגיע להסכם כלשהו בדבר הסכום שיהיה מוסכם על שני הצדדים, או אז יוטל על פקיד השומה לקבוע את שיעור המס אשר הנישום יצטרך לשלם.
בעזרת עורך דין לעניני מס ניתן להגיע להסדר שיהיה מקובל על שני הצדדים.

כתובתינו
מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
03-609-6467
או התקשרו לנייד: 050-7637376
פקס
1533-6096467
דואר אלקטרוני
office@acs-law.co.il
2021 © כל הזכויות שמורות

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם