עורך דין צווארון לבן – עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן – שמעתם את המושג אך אינכם יודעים מה הכוונה העומדת מאחוריו? אתם לא בטוחים מהן עבירות מסוג זה – ומי יכול לבצע אותן? ובכן, עשינו את המתבקש וריכזנו עבורכם במאמר הבא את כל הפרטים החשובים על עבירות צווארון לבן. ראשית, כאשר אנו חושבים על הסטראוטיפ של אנשים המבצעים פשעים, מיד עולה לראשנו מחשבה על בריונים מסוקסים, לא מגולחים, אולי מקועקעים אשר מחזיקים בכלי נשק, מאיימים על קורבנות חסרי אונים וברוב המקרים דוגלים באלימות כדרך לפתרון בעיות. אולם אף אחד מאתנו לא היה מעלה על דעתו, שפושע הוא שם כולל לסוגים רבים של אנשים וביניהם גם לובשי החליפות, כאלו אשר מבצעים פשעים ללא שפיכות דמים, תוך שהם אינם מסתתרים במחשכים ואף פועלים במקום עבודתם, בצהרי היום.

עבירות צווארון לבן הן עבירות נפוצות באופן יחסי, אך זוכות לפחות הכרה בהשוואה לעבירות פליליות אחרות כמו עבירות מס או גילוי מרצון. עבירות אלו נתפסות כמסתוריות יותר – הן אינן כוללות אלימות פיזית כדוגמת עבירות שוד, רצח או סחיטה באיומים אלא הן עבירות הקשורות לכספים בצורה ישירה או עקיפה ומתבצעות לרוב על ידי גורמים בכירים, בעלי שליטה וסמכויות רבות.

מהן עבירות צווארון לבן?

רבים אולי אינם מודעים לכך, אך עבירות צווארון לבן נחשבות לפליליות לכל דבר ועניין. עם זאת יש להן ייחוד והן נבדלות ביחס לעבירות פליליות אחרות. זהו המקום לציין שהבדלים אלו אינם באים לכדי ביטוי בחוק או בפסיקה, אך עדיין מדובר בסוג של עבירות אשר נבדלות בצורה ניכרת מעבירות אחרות מבחינת המשקל שלהן, לפחות מהבחינה המשפטית.

לעבירות האלו מספר מאפיינים, המבדילים אותן מעבירות פליליות “רגילות”: במרבית המקרים, המבצע אותן הוא בעל מקצוע חופשי, בעל עבודה משרדית ולא פיזית. עבירות הצווארון הלבן הנפוצות ביותר הן על פי רוב בתחום הפיננסי – עבירות של הלבנת הוןהעלמת מיסים, שוחד ומעילה. לצד עבירות פיננסיות ניתן למנות עבירות צווארון לבן אשר באות לידי ביטוי בניצול לרעה של סמכות ומעמד – זיוף מסמכים (כדוגמת רופא המנפיק אישור רפואי כוזב), שימוש אסור במידע פנים ועבירות מחשוב שונות. פרמטר נוסף אשר מבדיל עבירות אלו מעבירות פליליות אחרות הוא העובדה שברוב המקרים, עבירות אלו מתבצעות ללא הפעלת אלימות פיזית ואף ללא פגיעה ישירה בקורבן 

צפו בעו”ד זיוה אגמי כהן מתייחסת להרשעת אהוד אולמרט בעבירות שוחד

עבירות צווארון לבן – העבירות והסעיפים

-עבירות מס

על פי סעיף 216 לחוק מס הכנסה:

ישנה שורה של עבירות הנכללות תחת הכותרת ‘עבירות מס’.

זה כולל אי ניהול של ספרי חשבונות, הסתרה או השמדה של מסמכים בעלי ערך לעניין השומה, היעדר דיווח על פעולות המחייבות דיווח ועוד.

-לקיחת שוחד

על פי סעיף 290 לחוק העונשין:

כל עובד ציבור לרבות עובד תאגיד אשר מספק שירות לציבור ולוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו – דינו יהיה עשר שנות מאסר או קנס. תלוי בשווי ההנאה אותה השיג או התכוון להשיג, כמו כן ישתנה הקנס לחומרה – במקרה ומדובר בתאגיד.

-מתן שוחד

על פי סעיף 291 לחוק העונשין:

אדם הנותן שוחד לעובד ציבור או לעובד תאגיד מתוך מטרה לקבל טובת הנאה הקשורה בתפקידו – דינו שבע שנות מאסר או תשלום קנס.

קבלת דבר במרמה

על פי סעיף 415 לחוק העונשין:

בחוק העונשין מוגדרת המילה מרמה – טענה אותה טוען אדם בכתב, בעל פה או באמצעות התנהגות מסוימת כאשר הוא יודע או מאמין שלא מדובר בטיעון אמתי. על עבירה כזו צפוי העובר לשלוש שנות מאסר ובנסיבות מחמירות העונש עשוי להגיע עד לחמש שנות מאסר.

-רישום כוזב במסמכי תאגיד

על פי סעיף 423 לחוק העונשין:

כאשר הרישום הכוזב נועד מתוך כוונה לרמות או כאשר קיימת הימנעות מרישום פרטים אותם יש לרשום, מתוך כוונה לרמות והדבר נעשה על ידי מנהל, מייסד, פקיד או חבר של תאגיד – הדבר מהווה עבירה ודינו של אדם המפר זאת הוא חמש שנות מאסר. ישנן עוד עבירות שונות אשר נכללות תחת כותרת זו כמו עבירות עושק בו נעשה ניצול של מצוקה או חולשה של הזולת, עבירות לפי חוק ניירות ערך ועוד.

עורך דין צווארון לבן – עונשים אפשריים

· הסוג הראשון הוא קנס. הקנס ישולם על ידי העבריין למדינה בגין הנזק שנגרם לה בשל העבירה

· סוג נוסף הם הפיצויים. את הפיצויים יעביר העבריין לנפגעי העבירות עצמם

· סוג אחר של עונש מתייחס לתחום עיסוקו של העבריין. לעיתים אוסר בית המשפט על העבריין להמשיך ולעסוק במקצועו (למשל, שלילת רישיונו של עורך דין לאחר שנתפס נותן שוחד או מקבל שוחד)

· מאסר בפועל הוא סוג נוסף, והוא לרוב נחשב לעונש החמור ביותר

עבירות צווארון לבן – העונש המוטל על העבריין נקבע בהתאם למספר פרמטרים:

· עברו הפלילי של הנאשם – בעת קביעתו של בית המשפט באשר לעונש שיוטל על העבריין, נבחן עברו הפלילי. אם הורשע בעבר בעבירות שונות, סביר שעונשו יהיה כבד יותר

· מידת התעניינותו של הציבור באשר לעבירה עצמה – כאשר מדובר בבעל משרה ציבורית, איש ציבור למשל בכיר ומוכר מאד, העונש יהיה כבד יותר, בהשוואה לעונשו של אחר, שאיננו מוכר או איננו בעל משרה ציבורית כלשהי

· מידת חומרת הנזק – סכום הכסף, המעורב בעבירה, משפיע על מידת חומרת העונש. ככל שהסכום גבוה יותר או הרווח האישי של העבריין כולל סכום גבוה במיוחד, הרי שעונשו יהיה חמור מאד

הטיעונים העומדים לרשותו של הנאשם:

בבואו לעמוד מול בית המשפט, יכול עורך דינו של הנאשם לטעון אחד (או יותר) מתוך מספר טיעונים על מנת להקל על עונשו או למצוא אותו חף מכל עונש

· הטיעון הראשון הוא שלא בוצע פשע. במקרה כזה על עורך הדין להוכיח כי אכן לא בוצעה עבירה וכי הנאשם חף מפשע

· טיעון אחר הוא כי העבירה בוצעה בתום לב. כלומר, הנאשם לא ידע כי אותה פעולה שהוא ביצע תיחשב כעבירה והוא ביצע אותה בתום לב

· גם במקרים בהם הנאשם מביע חרטה ופועל למען שיקומו, יכול בית המשפט לפסוק לו עונש קל מאד או לוותר לו על עונשו

· עורך הדין יכול להציג את העבירה ככזו שהנזק שנלווה לה היה מינימאלי וכי אין בה עניין לציבור

· טענה נוספת היא שאותה פעולה נחשבת למקובלת מאד באותו ארגון, מסגרת או תפקיד וכי ישנם רבים, כמותו, שביצעו ומבצעים אותה. ולכן, אי לראות בה כעבירה

מי לרוב יבצעו את העבירות בפועל?

לאדם שעומד מאחורי העבירה ישנה משמעות רבה היות ולרוב, במקרים של עבירות צווארון לבן, מבצע העבירה יהיה עובד חברה או תאגיד, אדם ולו קוד לבוש בעבודה אשר הכשרתו אקדמאית, כיאה לדרישות התפקיד. בין אם מדובר בשכיר ובין אם עצמאי, עבודתו אינה דורשת מאמץ פיזי מכל סוג שהוא וברבים מהמקרים אף מדובר באדם אשר נמצא בעמדה ניהולית בכירה. עבירות צווארון לבן לרוב מתבצעות במסגרת שעות העבודה, תוך שנעשה שימוש בכלים אשר העבודה מספקת למבצע העבירה ומשאבים שזו מעמידה לרשותו. כאשר מדובר במשאבים הרי שהיריעה רחבה – יכול להיות שמשאבים אלו באים לכדי ביטוי בעמדה ניהולית בכירה, שליטה בנכסי החברה, ניצול כוח או סמכות וכן הלאה. כמו כן לרוב, שליטה במערכות המידע של הארגון הן אלו שמאפשרות את הסתרת דבר העבירה.

אם נתמצת, הרי שהעבירות האלו מתבצעות לרוב על ידי אדם בעל מעמד או תפקיד בחברה או ארגון אשר מנצל את מעמדו או את תפקידו, כמו גם את הכלים והמשאבים שעבודתו מספקת לו לביצוע דבר עבירה. על מנת שעבירה תוגדר כעבירה כזו, על המאפיינים המצוינים לעיל להתקיים בחלקם או במלואם. בנוגע ליחס של החוק אל עבירות אלו, הרי שהוא שונה ביחס לעבירות אלימות אשר היו מעורבים בהן נפגעים. עם זאת, אין זה אומר שלא יוטלו סנקציות על מבצעי עבירות אלו.

פנו למשרד עורך דין צווארון לבן

עבירות צווארון לבן נחשבות למורכבות מאד מבחינה משפטית, ולו בשל הקושי הרב לזהות את מבצען ואת מידת היקפן, וכמובן גם להוכיח את חפותו של הנאשם (אם אכן חף מפשע). למרות נטייתה של המערכת המשפטית לפעול אל מול החשוד בביצוע העבירה ביד עדינה יותר, עצם היותו חשוד, עשויה לפגוע משמעותית ביכולת הפרנסה שלו ובהמשך עבודתו באותו התפקיד.

בכל מקרה בו אתם נחשדים בביצוע עבירות מן הסוג הזה, או שיש חשש קטן שאלו בוצעו בארגון שלכם, חשוב ומומלץ לפנות למשרד עורכי דין פלילי ולו ניסיון בתחום. מדובר במצבים משפטיים מורכבים, אשר עורך דין צווארון לבן מנוסה וידוע בתחום יוכל להשפיע באופן ניכר על המצב. אנו במשרד עורכי דין אגמי כהן סבג ושות’ מתמחים בעבירות צווארון לבן, ובעלי הישגים רבים בתחום.

צרו עמנו קשר לתאום פגישה ונשמח לספק לכם ייעוץ והכוונה משפטית! לפניה למשרד עורכי דין אגמי כהן סבג ושות’ – לחצו כאן ונשמח לעמוד לרשותכם.

 

לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096476

  שם מלא *

  נייד *

  דוא”ל

  כתובתינו
  מגדל בסר 3, קומה 35, רח’ מצדה 9, בני ברק
  03-609-6467
  או התקשרו לנייד: 050-7637376
  פקס
  1533-6096467
  דואר אלקטרוני
  office@acs-law.co.il
  2024 © כל הזכויות שמורות

  לקבלת ייעוץ מקצועי ללא התחייבות חייגו 03-6096467

  או שלחו פרטים ואנו נחזור אליכם